روش انتقال دامنه در ایرنیک

**چگونه يک دامنه را منتقل کنم؟
نخست توجه کنيد که فقط دامنه‌هايي که در سامانه جديد ثبت شده‌باشند يا شناسه صاحب امتياز آنها جديد و قابل ورود (login) به سامانه باشد، قابل انتقال هستند.

دقت فرمائید چنانچه شناسه صاحب امتياز دامنه قديمي است نسبت به جايگزين کردن شناسه صاحب امتياز اقدام نماييد.
*انتقال دهنده – صاحب امتياز فعلي
باشناسه کاربري خود وارد شويد.
به صفحه انتقال دامنه مراجعه کنيد، نام دامنه مورد نظر را در قسمت «فروش دامنه» قيد کرده و دکمه «بعدي» را بزنيد.

يک شماره رمز(pin) براي ارائه به خريدار دامنه دريافت خواهيد کرد. شما مي‌توانيد همين عمليات را از صفحه «دامنه‌هاي من» با کليک بر روي نام دامنه مورد نظر انجام دهيد.
شماره رمز را به دارنده جديد دامنه اطلاع دهيد.
منتظر بمانيد تا دارنده جديد عمليات مورد نياز را انجام دهد سپس در قسمت «انتقال دامنه» دکمه مشاهده درخواست را کليک کنيد.

درخواست انتقال ظاهر مي‌شودکه مي‌توانيد آن را تاييد يا رد کنيد.
درصورت تاييد، عبارت «در انتظار تاييد مرکز ثبت» ظاهر خواهد شد و موضوع براي تاييد به مرکز ثبت دامنه منتقل مي‌شود.
بسته به اينکه انتقال دهنده (صاحب امتياز فعلي)، شخص حقيقي يا حقوقي باشد و نشاني رسمي او در ايران و يا خارج از ايران باشد، مرکز ثبت دامنه مدارکي را جهت تاييد انتقال درخواست خواهد کرد.

متقاضيان داخل ايران مي‌توانند فرم انتقال را تکميل و پس از امضا به مرکز ثبت دامنه ارسال نمايند.
اشخاص حقوقي فرم فوق را در سربرگ شرکت يا سازمان خود تکميل کرده و حتما با امضاء مديرعامل يا شخصي که در روزنامه رسمي حق امضاءدارد به همراه کپي روزنامه رسمي شرکت ارسال نمايند.
دقت داشته باشید که اشخاص حقيقي علاوه بر فرم تکميل شده فوق بايد رونوشت کارت ملي يا گذرنامه معتبر خود را نيز ارسال نمايند.

*متقاضي جديد – صاحب امتياز پيشنهادي

با شناسه خود وارد سامنه ايرنيک شويد.
نام دامنه و شماره رمز (pin) را که از صاحب امتياز فعلي دريافت کرده‌ايد در صفحه انتقال دامنه واردکنيد.
رابط‌هاي جديد دامنه‌اي را که خريداري مي‌کنيد، انتخاب نماييد.
توجه کنيد فقط شخصي که درخواست انتقال دامنه را مي‌سازد، بايد هزينه انتقال دامنه را پرداخت کند.

اگر مايليد يکي از نمايندگان فروش ايرنيک هزينه انتقال را پرداخت کند، لطفاً نام دامنه به همراه شناسه صاحب امتياز جديد دامنه(شناسه خريدار) و شماره رمز (pin) آن را در اختيار نمايندگان فروش قراردهيد تا آن‌ها براي شما درخواست انتقال دامنه ايجاد کنند.
توجه کنيد که اگر براي قرار دادن ديگر شناسه‌ها به عنوان رابط‌هاي يک دامنه، آن شناسه‌ها بايد شما را مجاز به اين کار کرده باشند.

سياست ثبت دامنه را مطالعه کرده و براي پذيرفتن آن گزينه «بله، قبول دارم» را علامت بزنيد.

حالا روي دکمه «درخواست انتقال» کليک کنيد.
نکته: هزينه انتقال يک واحد برابر با 8000 تومان است.
تا مادامي که هزينه انتقال دامنه را پرداخت نکرده باشيد درخواست شما مورد بررسي ايرنيک قرار نمي‌گيرد.

پس از اتمام مراحل بالا و پرداخت هزينه انتقال بايد منتظر موافقت انتقال دهنده و مرکز ثبت دامنه بمانيد. همواره مي‌توانيدپس از پرداخت، با مراجعه به صفحه «درخواست‌هاي من» از وضعيت انتقال مطلع گرديد.