برچسب انتقال دامنه

روش انتقال دامنه در ایرنیک

چگونه یک دامنه را منتقل کنم؟ نخست توجه کنید که فقط دامنه‌هایی که در سامانه جدید ثبت شده‌باشند یا شناسه صاحب امتیاز مالک و خریدار احراز هویت شده باشند ، قابل فروش و انتقال هستند.دقت کنید چنانچه شناسه صاحب امتیاز…