روش انتقال دامنه در ایرنیک

چگونه یک دامنه را منتقل کنم؟ نخست توجه کنید که فقط دامنه‌هایی که در سامانه جدید ثبت شده‌باشند یا شناسه صاحب امتیاز مالک و خریدار احراز هویت شده باشند ، قابل فروش و انتقال هستند.دقت کنید چنانچه شناسه صاحب امتیاز…