برچسب شناسه ایرنیک

ثبت نام در سایت ایرنیک

قبل از ثبت هر دامنه ir در سایت ایرنیک، ابتدا باید یک حساب کاربری یا شناسه در این سایت ایجاد کنید. این شناسه برای انجام مراحل بعدی ثبت دامنه الزامی است. در این مقاله، به‌صورت گام به گام و همراه…